מידע על התרומה

הפרטים שלך

למלא את כל שדות החובה
הכנס כתובת מייל תקינה
למלא בסכום אמיתי

70000  
₪92,249

210000
₪210,000

43%

210000

220

ימים

423

תרומות

70000  
₪92,249

210000
₪210,000

43%

210000

220

ימים

423

תרומות